Angst

"psykoterapi københavn" "angst" "Traume" "ptsd" "Stress" "Depression" "Tidlig tilknytning"

Hvad er angst? En følelse

Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.

 

En reaktion

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man fx flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. Men nogle oplever angst i situationer, der ikke burde udløse angst – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med toget. Her er angstreaktionen ude af proportion med den reelle fare.

 

Symptomer

Der er mange grader af angst. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Angst kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv. Ved generaliseret angst er angsten til stede mere eller mindre hele tiden, men med svingninger i intensiteten. Den kan også opstå som et lyn fra en klar himmel som ved panikangst.


Hvordan arbejder jeg med behandling af angst:

I terapien hos Bøgehøj Psykoterapi tilbyder jeg en relationel og nærværende tilgang til arbejdet med angst. Jeg er dedikerede og skaber et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor du kan udforske og forstå dine angstrelaterede udfordringer. Som psykoterapeut er jeg fagligt forankret i fire teorier, den eksistiensielle psykoterapi, den neuroaffektive psykoterapi og den Emossions fokuseret terapi "EFT" og i tilknytningsteorien.