Hvad er en krise?


Svær psykisk belastning

Med krise forstås en sværere psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig til at håndtere situationen.


Opdeling

Det er almindeligt at dele kriserne op i livskriser og traumatiske kriser. Men reaktionerne har mange fælles træk. Hvor stor belastning der skal til for at udløse en krise er forskelligt fra person til person. Det er undtagelsen, at man går gennem livet uden kriser. De fleste mennesker oplever en eller flere kriser livet igennem.


PTSD

Er krisen voldsom nok, kan man udvikle PTSD ("posttraumatisk stress"). Denne tilstande kan vare kortere eller længere tid. I visse tilfælde kan forløbet blive langvarigt og kræve behandling.

"psykoterapi københavn" "angst" "Traume" "ptsd" "Stress" "Depression" "Tidlig tilknytning"

Traumer (ptsd)