"psykoterapi københavn" "angst" "Traume" "ptsd" "Stress" "Depression" "Tidlig tilknytning"

Hvad er stress?


Årsager til stress

Man kan blive stresset på arbejdspladsen i perioder, hvor den årlige statusrapport skal være færdig, hvor hele lageret er ved at blive bygget om, eller hvor man må løbe ekstraordinært hurtigt på grund af mange sygemeldinger blandt personalet. Man kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger i privatlivet, fx i forbindelse med flytning eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.


Ikke en sygdom men en belastningstilstand

Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.


Kortvarig stress

Fælles for ovenstående oplevelser er, at der er tale om kortvarig stress – med en klar og tidsbegrænset årsag. Det tidsrum, man befinder sig i en stressende situation, er afgørende for, om stress er stimulerende eller ødelæggende. Biologisk set virker stress gavnligt og hensigtsmæssigt for kroppen ca. Den første time, men herefter ophører den gavnlige virkning.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvordan man belastes af stressede situationer og i hvor lang tid belastningen vare ved.


Hvordan arbejder jeg med Stress:

Jeg vil så vidt muligt være interesseret i de bagved liggende årsager/strategier til din stress, og sammen med dig undersøge disse og se på hvordan de påvirker dig som person, og din væren i verden, og derigennem at komme frem til nye og sundere strategier.


Stress